HVAC SYSYEM

     ระบบปรับสภาวะอากาศ ซึ่งจะจัดการอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และการกระจายอากาศ ให้เป็นไปตามที่ต้องการสำหรับพื้นที่นั้น ๆ ประกอบไปด้วย H-heating (การทำความร้อน), V-Ventilation (การระบายอากาศ) และ AC-Air conditioning (การปรับอากาศ)

     โดยโครงสร้างของ HVAC ทั้งระบบระบายอากาศ ความร้อน และเครื่องปรับอากาศจะทำงานควบคู่กันตลอดเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการอากาศหลักการกลศาสตร์ทางวิศวกรรม ระบบนี้จึงเหมาะสมกับสถานที่สำหรับอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องสำอางในระบบปิดที่มีลักษณะซับซ้อนหรือต้องการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอย่างเคร่งครัด

How does the HVAC system work?

     หน้าที่ของระบบ HVAC มีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ คุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่ควบคุมได้และเกิดความเย็นสบาย ระบบทำความร้อนและปรับอากาศ มักจะเป็นระบบที่ซับซ้อนและกว้างขวางที่สุดระบบหนึ่งในบ้าน เมื่อระบบหยุดทำงานผู้อยู่อาศัยหรือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะรับรู้ทันทีระบบ HVAC ประกอบด้วย 9 ส่วนประกอบหลัก คือ

  • ระบบหมุนเวียนย้อนกลับ
  • ตัวกรอง
  • ช่องระบายอากาศเสีย
  • ท่อ
  • คอมเพลสเซอร์
  • คอย
  • องค์ประกอบไฟฟ้า
  • ยูนิตภายนอก
  • โบลเวอร์
Close Search Window